» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o novom zámere na poskytnutie účelovej podpory zo štátneho rozpočtu projektov programu EUREKA na Slovensku

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o novom zámere na poskytnutie účelovej podpory zo štátneho rozpočtu projektov programu EUREKA na Slovensku

23.10.2012
Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o novom zámere na poskytnutie účelovej podpory zo štátneho rozpočtu projektov  programu EUREKA na Slovensku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o zámere na poskytnutie účelovej podpory zo štátneho rozpočtu projektov  programu EUREKA na Slovensku.

Program EUREKA je jedným z nástrojov európskej stratégie a spolupráce v oblasti aplikovaného a priemyselného výskumu a inovačných aktivít. Cieľom programu je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi európskymi priemyselnými podnikmi, výskumnými ústavmi a vysokými školami a vytvárať tak podmienky pre zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rozvoj jeho spoločnej infraštruktúry.

Program EUREKA vznikol v roku 1985 a v súčasnosti združuje spoluprácu  40 členských  krajín a Európskej Komisie. Niektoré ďalšie krajiny majú štatút pridruženého členstva. Slovensko sa stalo riadnym členom EUREKA v roku 2001.

Ďalšie informácie o programe EUREKA možno nájsť na: www.eurekanetwork.org