» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - študijný odbor politológia a študijný odbor teória politiky

Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - študijný odbor politológia a študijný odbor teória politiky

26.05.2014
Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná zmena sústavy študijných odborov Slovenskej republiky na návrh Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po (opakovanom) vyjadrení Akreditačnej komisie, a to zmena opisu študijného odboru politológia. Predmetný opis je platný od 14. 5. 2014.

Taktiež bol schválený návrh na zrušenie študijného odboru teória politiky, a to s účinnosťou od 1. 1. 2016.

Rozhodnutie týkajúce sa oboch uvedených zmien je možné nájsť TU.