Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - opis ŠO dejiny a teória divadelného umenia a opis ŠO dejiny a teória filmového umenia a multimédií

14.08.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že na návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli po vyjadrení Akreditačnej komisie vykonané zmeny v sústave študijných odborov SR, ktoré sa týkajú zmien v opisoch študijných odborov dejiny a teória divadelného umenia a dejiny a teória filmového umena a multímédií.
Zmenami boli úpravy chybne uvedených niektorých akademických titulov v predemtných opisoch.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku