» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Oznam o schválení dodatku č. 4 k pravidlám VEGA

Oznam o schválení dodatku č. 4 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA schválilo na svojom zasadnutí 1. decembra 2011 dodatok č. 4 k pravidlám VEGA.