Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Oznam o schválení dodatku č. 1 k štatútu a dodatku č. 6 k pravidlám VEGA

Oznam o schválení dodatku č. 1 k štatútu a dodatku č. 6 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí schválilo dodatok č. 6 k pravidlám VEGA. Súčasne bol podpísaný dodatok č. 1 k štatútu VEGA ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedom SAV.