» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Tématicky zamerané dokumenty » Otvorený prístup a otvorené vzdelávacie zdroje

Otvorený prístup a otvorené vzdelávacie zdroje

Vláda Slovenskej republiky prijala Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnuite v Slovenskej republike na rok 2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci napĺňania uvedeného akčného plánu zrealizovalo prieskum o možnosti zavedenia otvoreného prístupu v rámci financovania výskumnej činnosti z verejných zdrojov. V prieskume boli oslovené vybrané ministerstvá a inštitúcie - hlavní prijímatelia grantov (SAV, verejné vysoké školy).