Otvorenie nového akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave

14.09.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v pondelok 17. septembra 2007 o 11. hod. slávnostného zhromaždenia akademickej obce Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti otvorenia akademického roka 2007/2008. 

Miesto stretnutia: aula UK Bratislava, Šafárikovo nám.6, Bratislava.

Bratislava 14. septembra 2007 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku