» Aktuality » Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol

Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol

17.04.2019
Otvorenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže Enersol
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na otvorení medzinárodného kola súťaže ENERSOL. Medzinárodné finále súťaže, ktoré sa konalo v meste Senica, sa na Slovensku uskutočnilo po druhý raz vo svojej 16. ročnej histórii.
     ENERSOL je venovaný prezentácii prác študentov stredných odborných škôl v téme energeticky obnoviteľných zdrojov energie. Medzinárodného kola sa zúčastnili tímy stredoškolákov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Českej republiky.
     Súťaž veľmi vhodne vedie žiakov k výchove k energetickej efektivite a k záujmu o výskum využiteľnosti iných, než fosílnych zdrojov energie.  „Stredoškoláci predstavujú nastupujúcu generáciu, ktorá si už v tomto mladom veku uvedomuje význam ochrany životného prostredia a dôležitosť využívania obnoviteľných zdrojov energie, nehovoriac o ďalšej pridanej hodnote tejto súťaže, ktorou je výmena skúseností a príkladov dobrej praxe z domova, ale aj zo zahraničia,“ uviedla štátna tajomníčka.