» Aktuality » Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

16.09.2015
Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú
     Rómske deti už druhý rok začínajú školskú dochádzku lepšie pripravené. Postaral sa o to národný projekt na pomoc predškolákom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Metodicko-pedagogické centrum sa rozhodlo v tejto osvete pokračovať a predĺžiť realizáciu podporných aktivít o tri mesiace.
     Aktivity národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2) mali byť pôvodne ukončené v auguste tohto roka. Vďaka pozitívnemu ohlasu učiteliek zo 110 materských škôl zapojených do projektu umožnil riadiaci orgán operačného programu Vzdelávanie ich predĺženie do konca novembra 2015. Jednou z nich je aj preplácanie mzdy pedagogickým asistentom. V súčasnosti ich vďaka projektu v materských školách pôsobí 161. Tí pomohli viac ako 2 000 rómskym škôlkarom a terajším školákom.
     Základnou úlohou asistenta je napomáhať učiteľkám pri práci hlavne individuálnym prístupom k dieťaťu. „Asistenti plnia dôležitú úlohu pri uľahčovaní adaptácie dieťaťa z MRK na prostredie školy, pri prekonávaní jeho počiatočných jazykových a sociálnych bariér, navštevujú rodiny detí a spoznávajú ich sociálne pomery,“ hovorí manažérka projektu Ivana Kirkov.
     V materskej škole v Hanušovciach pracuje už dva roky pedagogická asistentka Lenka Katriňáková. „Lenka je Rómka a veľmi nám pomáha i v tom, že deti začali rozumieť nám a my im,“ konštatuje riaditeľka Silvia Hrehová. 
     Pravidelnej dochádzke detí zo vzdialenejších osád napomáha aj preplácanie cestovného a sprevádzanie dieťaťa. Sprievodca dieťa ráno vyzdvihne, odovzdá učiteľke a po vyučovaní ho zas bezpečne privedie rodičom. „Nezabúdame ani na tieto deti, ktoré bývajú vzdialenostne ďalej od Luníka IX. a inak by školu nemohli navštevovať. Pomocou projektu je im to umožnené,“ hovorí Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ v Košiciach.