Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vybrané právne predpisy a významné dokumenty pre oblasť pôsobnosti osobného úradu