» Aktuality » Osobnosť biskupa Baláža zostáva vzorom pre nás všetkých

Osobnosť biskupa Baláža zostáva vzorom pre nás všetkých

28.07.2011

     Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadruje hlbokú ľútosť nad stratou takej významnej osobnosti, akou bol biskup Rudolf Baláž.
     Naša spoločnosť prišla o veľmi významného človeka, ktorý sa ako člen komisie pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska výrazne angažoval aj v oblasti vzdelávania. Svojimi životnými postojmi a morálnymi kvalitami bol príkladom i pre mladú generáciu, ktorej osud mu nikdy nebol ľahostajný. Dokazoval to svojím všestranným záujmom o jej duchovný rozvoj a vzdelávanie.

Bratislava 28. júl 2011