Organizačný poriadok súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov a žiačok odborných učilíšť v Slovenskej republike v učebnom odbore 3686 2 03 Stavebná výroba so zameraním na murárske práce“


Organizačný poriadok súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov a žiačok odborných učilíšť v Slovenskej republike v učebnom odbore 3686 2 03 Stavebná výroba so zameraním na murárske práce“
Typ súboru:pdf
Velkosť:305426