Organizačný poriadok súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov a žiačok odborných učilíšť v Slovenskej republike v odbore 6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál“


Organizačný poriadok súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov a žiačok odborných učilíšť v Slovenskej republike v odbore 6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál“
Typ súboru:pdf
Velkosť:162659