Organizačný poriadok súťaže „Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo“


Organizačný poriadok súťaže „Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo“
Typ súboru:pdf
Velkosť:170071