Organizačný poriadok súťaže „Celoštátna súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou“


Organizačný poriadok súťaže „Celoštátna súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou“
Typ súboru:pdf
Velkosť:255200