Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Organizačný poriadok Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore služby a domáce práce


Organizačný poriadok Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore služby a domáce práce
Typ súboru:pdf
Velkosť:75697