Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Organizačný poriadok celoštátnej súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti“


Organizačný poriadok celoštátnej súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti“
Typ súboru:pdf
Velkosť:176594