Organizačný poriadok celoštátnej súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti“


Organizačný poriadok celoštátnej súťaže „Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti“
Typ súboru:pdf
Velkosť:176594