Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov žiakov materských, základných, stredných škôl a špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení a zahraničných ZŠ a SŠ s výučbou jazyka slovenského „PRO SLAVIS“


Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov žiakov materských, základných, stredných škôl a špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení a zahraničných ZŠ a SŠ s výučbou jazyka slovenského „PRO SLAVIS“
Typ súboru:pdf
Velkosť:147113