Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Organizačný poriadok celoslovenskej prehliadky žiackych prác z prírodovedných spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej činnosti v maďarskom jazyku „Súťaž mladých talentov“


Organizačný poriadok celoslovenskej prehliadky žiackych prác z prírodovedných spoločenskovedných predmetov a praktickej odbornej činnosti v maďarskom jazyku „Súťaž mladých talentov“
Typ súboru:pdf
Velkosť:166312