» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl » Organizačné poriadky súťaží žiakov špeciálnych škôl s účinnosťou do 31.12.2017

Organizačné poriadky súťaží žiakov špeciálnych škôl s účinnosťou do 31.12.2017