» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl » Organizačné poriadky súťaží žiakov patriacich k národnostným menšinám

Organizačné poriadky súťaží žiakov patriacich k národnostným menšinám