Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo 16. septembra 2010 č. MŠSR-6265/2010-071,ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 379/2010 Z. z.)


Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo 16. septembra 2010 č. MŠSR-6265/2010-071,ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 379/2010 Z. z.)
Typ súboru:zip
Velkosť:385322