» Aktuality » Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

30.06.2016
Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom
     Prváci, deviataci, ale aj 90-ročná bývalá pani učiteľka telocviku čakali na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na jeho bývalej ZŠ Sibírska 39 v Bratislave. V posledný deň školského roka 2015/16 tam prišiel odovzdať vysvedčenia a navštíviť známe priestory.
      "Chodil som do tejto školy celých deväť rokov. Chodil som do 1.A a dokonca som aj všetkým ukázal, v ktorej lavici som sedel. V prvej pri katedre. Bol som dobrý žiak a nakoniec, pokiaľ si dobre pamätám, tak v deviatej triede na konci som mal jednu dvojku," zaspomínal si Peter  Plavčan.
      Minister slávnostne odovzdal vysvedčenia prváčikom a deviatakom. „Som veľmi rád, že ste sa celý rok všetci dobre učili a zaslúžili ste si pochvalu,“ prihovoril sa prváčikom minister. Žiaci z prvého stupňa pripravili pre vzácneho hosťa kultúrny program.
     Milým a nečakaným prekvapením bola prítomnosť bývalej pani učiteľky Margity Križankovej Kvasovej, ktorá súčasného šéfa rezortu školstva učila telesnú výchovu. Na ministra čakali aj jeho dvaja bývalí spolužiaci Juraj Slaný a Viktor Cicko. Všetci si spolu, vo svojej bývalej triede zaspomínali na školské roky.