Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » On-line systém na elektronickú správu agendy VEGA

On-line systém na elektronickú správu agendy VEGA

     Systém e-VEGA prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied slúži na elektronické podávanie žiadosti a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o dotáciu. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.

Systém je prístupný na adrese: https://evega.minedu.sk/e-vega/