» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » Október 2015

Október 2015

Na webovom sídle ministerstva boli zverejnené aktuálne príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre jednotlivé školy na rok 2015.