Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Október 2015– aktualizácia databázy na základe počtu detí MŠ k 15.9.2015

Október 2015– aktualizácia databázy na základe počtu detí MŠ k 15.9.2015

 
Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2015 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.
Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2015 prostredníctvom ich zriaďovateľov.