» Aktuality » OKRÚHLE STOLY – odborná diskusia k tézam Učiace sa Slovensko

OKRÚHLE STOLY – odborná diskusia k tézam Učiace sa Slovensko

24.10.2016
OKRÚHLE STOLY – odborná diskusia k tézam Učiace sa Slovensko
      Stretnutím tímu tvorcov téz národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania so zástupcami stavovských organizácií z oblasti regionálneho školstva dnes odštartoval cyklus neverejných okrúhlych stolov k tézam uvedeného dokumentu. Ďalšie stretnutia budú nasledovať ešte tento týždeň.
   Vzhľadom na zásadný význam pripravovaného programu zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 14. októbra 2016 na odbornú diskusiu tézy k regionálnemu školstvu s cieľom prerokovať predložený materiál so všetkými príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ako aj so zástupcami odborov a zriaďovateľov.
     Po ukončení odborných diskusií tím expertov pripraví rozpracovanú verziu národného programu, ktorú rezort školstva predloží na diskusiu širšej verejnosti.
     Rezort predpokladá, že národný program bude predložený na rokovanie vlády a následne do NR SR v prvom štvrťroku budúceho roku.