» Aktuality » Odstránenie nedostatkov na troch univerzitách

Odstránenie nedostatkov na troch univerzitách

17.02.2017
Odstránenie nedostatkov na troch univerzitách
     Akreditačná komisia sa na svojom zasadnutí  vyjadrila k výsledkom realizácie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
   Akreditačná komisia skonštatovala, že vysoké školy prijali dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Komisia zároveň odporučila ponechať v prípade týchto troch škôl ich dovtedajšie začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. MŠVVaŠ na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie nemá v úmysle predložiť vláde zákon, ktorým by niektorá z vyššie uvedených vysokých škôl prestala byť univerzitnou vysokou školou.