» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

31.05.2017
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou
Dňa 31. mája 2017 prijal Výbor ministrov Rady Európy Odporúčanie CM / Rec (2017)4 o práci s mládežou. Odporúčanie bolo prijaté, ako sa predpokladalo, bez ďalšej diskusie zástupcami ministrov.

Prijatý text je dostupný na stránke Výboru ministrov:

http://bit.ly/2qFfUkJ