Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Štátne programy výskumu a vývoja 2019-2023 » Odborný a koordinačný orgán pre prípravu Štátnych programov výskumu a vývoja

Odborný a koordinačný orgán pre prípravu Štátnych programov výskumu a vývoja