» Aktuality » Odborníci prehodnotili RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny

Odborníci prehodnotili RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny

04.04.2017
Odborníci prehodnotili RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny, ktoré iniciovali tieto školy v súvislosti s prehodnotením ich rámcového učebného plánu (RUP).
     Na rokovaní, na ktoré boli prizvaní aj zástupcovia odboru financovania z rezortu školstva, sa riešili tri témy - úpravy v Rámcovom učebnom pláne (RUP), financovanie základných škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny a možnosti úpravy legislatívy vo vzťahu na rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín.
     Výsledkom pracovného stretnutia je návrh úpravy RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktorý by mohol byť platný od 1. septembra 2017.