Odborníci diskutovali o legislatívnom zámere zákona o výchove a vzdelávaní

11.09.2007
     Štát prostredníctvom štátnych výchovno-vzdelávacích programov určí základné požiadavky na obsah, rozsah a priebeh vzdelávania pre každú školu poskytujúcu stupeň vzdelávania. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak si bude môcť vybrať školu podľa toho, akú vzdelávaciu príležitosť táto škola poskytuje prostredníctvom školského výchovno-vzdelávacieho programu. Toto je jeden z cieľov Legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní, s ktorým oboznámil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zástupcov profesijných organizácií (Zväz školských asociácií a združení, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácia stredných odborných škôl, Slovenská asociácia učiteľov nemeckého a anglického jazyka ...). Počas odbornej diskusie odzneli na oboch stranách pripomienky, z ktorých časť bude zapracovaná do legislatívneho zámeru.
     V súčasnosti viac ako 20 rokov platný školský zákon bol 19-krát novelizovaný a v nových spoločenských podmienkach sťažuje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravovaný zákon o výchove a vzdelávaní bude zachovávať národné tradície slovenského školstva, rešpektovať suverenitu a osobitosti slovenského školského systému, ktorý vychádza z národnej histórie a vytvorí podmienky pre reformu obsahu vzdelávania.
     Legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní pôjde v týchto dňoch na medzirezortné pripomienkové konanie a následne sa ním bude zaoberať vláda.


Bratislava 11.september 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku