» Aktuality » Odborné súťaže sa tešili záujmu základných škôl

Odborné súťaže sa tešili záujmu základných škôl

10.07.2014
Odborné súťaže sa tešili záujmu základných škôl
     V tomto školskom roku sa základné školy z celého Slovenska mohli po prvýkrát zapojiť do odborných súťaží, v ktorých žiaci využili svoje znalosti a talent z fyziky, techniky, biológie či chémie.
     Ide o novodobý typ súťaží, v ktorých si po prvýkrát zmerali svoje sily žiaci základných i stredných škôl v kombinovaných tímoch. Vďaka národnému projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami sa v školskom roku 2013/2014 zorganizovala séria odborných súťaží - „Stavebníctvo rukami našich žiakov“, „Škola mojej profesie“, „Mladý mechatronik“, „Mladý ekofarmár“, „Zenit“ a „Základoškolská odborná činnosť“.
     Súťaže boli organizované po celom Slovensku. Zapojiť sa do nich mohli žiaci druhého stupňa zo všetkých 49 pilotných či ostatných nepilotných základných škôl zapojených do spomínaného projektu. Pred každou súťažou bola zorganizovaná inštruktáž k súťaži pre žiakov a workshop pre učiteľov, kde boli oboznámení s pravidlami súťaže. Základné školy si sami vyhľadali strednú odbornú školu, ktorá im poskytla žiaka do kombinovaného tímu. Ich úlohou bolo pod vedením učiteľa ZŠ pripraviť sa na súťaž a spoločnými silami predviesť v konkurencii čo najlepší výkon, ktorý na každej súťaži hodnotila odborná porota. Súťažné zadania pozostávali z teoretickej a praktickej časti a ich obsah vždy vychádzal zo štandardov predmetov fyzika, technika, biológia alebo chémia v rámci štátnych vzdelávacích programov pre ZŠ.
     Na 1. ročníku odborných súťaží pre základné školy sa z celkového počtu 49 pilotných škôl zúčastnilo 44, celkovo súťažilo 436 žiakov a sprevádzalo ich 124 pedagogických zamestnancov. Najväčší záujem o účasť na všetkých súťažiach prejavila Základná škola na Štúrovej ulici v Myjave, ktorú na všetkých súťažiach reprezentovalo až 31 žiakov. Ďalšími veľmi aktívnymi školami bola Základná škola Pri Podlužianke v Leviciach s 29 žiakmi, Základná škola na Hurbanovej ulici zo Starej Turej so 17 žiakmi, ale aj napríklad Základná škola z Michaloviec s 13 žiakmi či školy z Prešova, Žiaru nad Hronom a Nového Mesta nad Váhom, ktoré zastupovalo po 12 žiakov.
     Najúspešnejší žiaci, ktorí sa najčastejšie postavili na stupienok víťazov, pochádzajú zo základných škôl v Leviciach, Trnavy, Brezna a Starej Turej. Cenou pre víťazov z každej súťaže bude účasť na zahraničnej exkurzii do vedeckého centra CERN vo Švajčiarsku. Na blížiaci sa školský rok 2014/2015 sa už teraz pripravuje druhý ročník odborných súťaží pre základné školy.