» Aktuality » Odborné školstvo s pridanou hodnotu

Odborné školstvo s pridanou hodnotu

24.04.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič v pondelok 23. apríla 2012 rokoval so zástupcami Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Témou spoločného stretnutia bola podpora odborného školstva, vedy a výskumu.
     Minister školstva sa so zástupcami zamestnávateľských zväzov zhodol na potrebe podpory odborného školstva a budovania pozitívneho vzťahu žiakov k technickým predmetom. Ďalšou oblasťou, ktorá sa stretla so všeobecnou podporou, bola spoločná participácia na strediskách odbornej prípravy a pracovnom vyučovaní žiakov.
     Účastníci dnešného rokovania sa zhodli na permanentnom dialógu o spoločnej príprave odbornej konferencie, od ktorej očakávajú definovanie pridanej hodnoty, ktorú v dnešnej dobe potrebuje stredné aj vysoké odborné školstvo.
Fotogaléria

Bratislava 24. apríl 2012