» Aktuality » Odborné diskusie s autormi „Učiaceho sa Slovenska“ pokračujú

Odborné diskusie s autormi „Učiaceho sa Slovenska“ pokračujú

27.04.2017
Odborné diskusie s autormi „Učiaceho sa Slovenska“ pokračujú
     Ďalšími okrúhlymi stolmi za účasti autorov dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a pozvanými zástupcami profesijných a stavovských organizácií pokračovala tento týždeň diskusia k navrhovaným zmenám v oblasti vzdelávania.
     
Hneď v pondelok 24. apríla 2017 sa na pôde ministerstva školstva zišli zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Slovenskej komory učiteľov, Združenia katolíckych škôl Slovenska, Združenia základných škôl Slovenska, Združenia RSOV či Iniciatívy slovenských učiteľov.
      V stredu 26. apríla 2017 dostali pozvanie k okrúhlemu stolu Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Nové školské odbory a Združenie miest a obcí Slovenska.
      Vo štvrtok 27. apríla 2017 autori reformy diskutovali so zástupcami Asociácie výchovných poradcov, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centier špeciálno-pedagogického poradenstva, Spoločnosti pre predškolskú výchovu,  Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Diskusia pokračovala aj za účasti ďalších významných odborníkov z oblasti vzdelávania a pedagogiky, medzi ktorými nechýbal Miron Zelina, Vladislav Rosa či Branislav Pupala.
     Rokovania pokračujú aj v piatok 28. apríla 2017.