Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Odborná verejnosť sa môže zapojiť do medzinárodnej internetovej diskusie o neurodegeneračných ochoreniach

Odborná verejnosť sa môže zapojiť do medzinárodnej internetovej diskusie o neurodegeneračných ochoreniach

16.08.2011

     Až do 18. septembra 2011 je otvorená medzinárodná internetová diskusia o súčasných problémoch v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení. Diskusiu zastrešuje iniciatíva členských štátov EÚ Joint Programme in Neurodegenerative Diseases (JPND - Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení), v ktorej Slovensko zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Odborná verejnosť pôsobiaca v uvedenej oblasti sa do diskusie môže zapojiť na tejto stránke. Vyplnenie dotazníka v anglickom jazyku trvá asi 30 minút. Internetová diskusia sa opiera o závery niekoľkých vedeckých seminárov, ktoré sú východiskovou bázou pre Strategický plán výskumu JPND (JPND Strategic Research Agenda - SRA). Tento plán by mal byť zverejnený začiatkom roka 2012 a stanoví rámec pre európsky výskum neurodegeneračných ochorení pre nasledujúcich desať rokov.

Bratislava 16. august 2011