» Aktuality » Odborná komisia ŠPÚ pripravila vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením

Odborná komisia ŠPÚ pripravila vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením

13.02.2017
Odborná komisia ŠPÚ pripravila vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením
    Odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí  a žiakov so zdravotným znevýhodnením na svojom druhom zasadaní odporučila predložiť na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.
     Návrhy vzdelávacích programov pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia vypracovali výskumno-vývojoví zamestnanci Štátneho pedagogického ústavu a špeciálni pedagógovia z praxe.
      „Konkrétne vzdelávacie programy zohľadňujú všetky tri možnosti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením – v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede materskej školy a v školskej integrácii“, potvrdil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Vzdelávacie programy pre deti s jednotlivými zdravotnými znevýhodneniami v predprimárnom vzdelávaní sú kompatibilné so schválenými vzdelávacími programami pre žiakov s jednotlivými zdravotnými znevýhodneniami pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie.