» Aktuality » Od slov na papieri ku konkrétnym výsledkom

Od slov na papieri ku konkrétnym výsledkom

21.03.2017
Od slov na papieri ku konkrétnym výsledkom
     Dňa 17. marca 2017 sa eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová stretla na historicky prvom stretnutí s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom ohľadne napredovania v začatom konaní Európskej komisie proti Slovenskej republike pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie diskriminovaním rómskych detí vo vzdelávaní (1).Obe strany sa zhodli, že inkluzíve vzdelávanie rómskych detía žiakov na Slovensku je prioritou, ktorú treba urýchlené riešiť.
     Minister školstva Peter Plavčan na rokovaní informoval o komplexnom balíčku konkrétnych opatrení, tykajúci sa diagnostiky, výučby v rómskom jazyku, posilnením predškolskej výchovy, ktoré by mali napomôcť k celkovému zlepšeniu situácie. Detailnejšie informácie o baličku opatrení budú sprostredkované Európskej komisii v priebehu nasledujúcich dní. Okrem toho zdôraznil, že v pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ sa ráta s posilnením podporných tímov pre pedagógov, aby školy lepšie zvládali začleňovanie žiakov s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Eurokomisárka Věra Jourová ocenila doterajšie snahy slovenskej vlády týkajúce sa hlavne úpravy legislatívy a posilnenia kompetencii Slovenskej Školskej inšpekcii. Avšak uviedla, že ich uvedenie do praxe zostáva výzvou, podobne ako implementácia ďalších potrebných opatrení.
     "Mali sme veľmi konštruktívnu debatu a zhodli sme sa na ďalších potrebných krokoch, ktoré je potrebne urobiť, aby došlo k zmenám v praxi a rómske deti dostali rovnakú šancu ako nerómske," uviedla Věra Jourová.

(1) Európska komisia začala konanie proti Slovensku z porušenia Smernice o rasovej rovnosti v apríli 2015.