» Aktuality » Ochrana finančných záujmov EÚ v SR a prevencia korupcie vďaka Úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR a prevencia korupcie vďaka Úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl

15.02.2017
Ochrana finančných záujmov EÚ v SR  a prevencia korupcie vďaka Úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa včera v Bratislave konal seminár na  tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Organizoval ho bol Úrad vlády SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a zúčastnilo sa na ňom takmer sto riaditeľov  základných a stredných škôl z Bratislavského kraja, ako aj zamestnancov MŠVVŠ SR a jeho podriadených organizácií.
     S prednáškou na tému Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ vystúpil  pplk.  JUDr. Attila Zajonc, PhD. z Národnej protikorupčnej jednotky Prezídia  Policajného zboru SR a o trestnom čine korupcie pri čerpaní prostriedkov EÚ hovoril JUDr. Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. Súčasťou seminára bola aj diskusia o využití interaktívnych metód pri výučbe žiakov, či vzájomné odovzdávanie  skúseností  pri interpretácii tém ochrany finančných záujmov a prevencie korupcie žiakom základných a stredných škôl v Bratislavskom kraji.
     Problematika ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti od 1. septembra 2014. Iniciátorom, aby sa táto téma spolu s témou boja proti korupcii stala súčasťou vyučovacieho procesu, bol Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia kontroly a prevencie korupcie vďaka realizovanému projektu Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.