» Aktuality » Oceňovanie trénerov mládeže za rok 2013

Oceňovanie trénerov mládeže za rok 2013

06.10.2014
Oceňovanie trénerov mládeže za rok 2013
     Za celoživotnú prácu s mládežou, za výnimočný výsledok športovca v roku 2013 a pri príležitosti životného jubilea ocenil včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini 63 trénerov.
      „Na počiatku cesty každého športovca je práve práca trénera. Formujú prvé kroky mladých talentov a len dlhé roky ťažkej a obetavej práce vedú k významným úspechom“, vyzdvihol výnimočnosť postavenia trénera vo svete športu Peter Pellegrini.
      Ocenenia prevzalo 21 trénerov za oblasť celoživotnej práce s mládežou a pri príležitosti životného jubilea, ako aj 42 trénerov za výnimočný výsledok športovca v roku 2013.
      Na základe podkladov zo športových zväzov pripravila sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR zoznam ocenených trénerov, ktorý minister školstva schválil a sám sa podujal ocenenia odovzdať.
       Slávnosť v športovej hale Mladosť zorganizovalo Národné športové centrum MŠVVaŠ SR a akcia sa niesla v duchu príjemnej atmosféry stretnutia trénerov, ktorí sa poznajú, ale vzhľadom na odlišné športové programy majú málo príležitostí sa navzájom pozdraviť a porozprávať sa.
      Slávnostné oceňovanie spestrili svojím dynamickým vystúpením súbory Slovenskej tanečnej Organizácie disciplín IDO – duo detí z DISTRICT Dance Bratislava a duo dospelých z ASSOS Nelux Bratislava.

Zoznam ocenených trénerov

Foto: NŠC