» Aktuality » O trendoch v umelej inteligencii v európskom kontexte

O trendoch v umelej inteligencii v európskom kontexte

02.10.2018
O trendoch v umelej inteligencii v európskom kontexte

     Bude vďaka umelej inteligencii menej dopravných nehôd? Zlepší sa diagnostika v medicíne? Budeme sa cítiť vďaka nej bezpečnejšie? Možno aj tieto otázky si položia významní experti z rôznych oblastí, ktorých sa uplatňovanie umelej inteligencie v praxi priamo dotýka. Stretnú sa na konferencii Vyšehradskej skupiny.
     Slovenská republika aktuálne predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné podujatia pripravené v rámci nášho predsedníctva patrí aj Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii (V4 Conference on Artificial Intelligence).
     Vďaka spolupráci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) sa 11. októbra 2018 v Bruseli budú môcť stretnúť odborníci a zástupcovia európskych štruktúr, aby zamerali svoju pozornosť na aktuálne trendy v umelej inteligencii.
     Hlavné témy odborných diskusií sú rozdelené do štyroch okruhov. O umelej inteligencii sa bude hovoriť v kontexte vedy, výskumu a vývoja; priemyslu a hospodárstva; spoločenských zmien a pracovného trhu, ale i kybernetickej bezpečnosti.
     Podujatie počíta s približne 150 účastníkmi. Zastupovať budú členské štáty Európskej únie a asociované krajiny, Európsku komisiu, Európsky parlament, Európsky výbor regiónov, Generálny sekretariát Rady, národné ministerstvá a zainteresované skupiny a platformy v oblasti umelej inteligencie.
     Podujatie sa koná v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Všetky informácie k podujatiu vrátane registrácie sú dostupné aj na webovej stránke Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).