» Aktuality » O skúsenostiach s vyučovaním nového predmetu budú hovoriť pedagógovia z Hanušoviec nad Topľou

O skúsenostiach s vyučovaním nového predmetu budú hovoriť pedagógovia z Hanušoviec nad Topľou

10.06.2011

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Jaroslav Ivančo vystúpi dnes 10. júna 2011 na konferencii k predmetu Región od A po Z. Podujatie organizuje ZŠ Hanušovce nad Topľou, ktorá sa rozhodla zaviesť tento učebný predmet do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom stretnutia je podeliť sa so širokou pedagogickou verejnosťou so skúsenosťami a výsledkami z jeho vyučovania, pričom priestor na prezentáciu dostanú aj samotní žiaci školy.
     Učebný predmet Región od A po Z vznikol v rámci Operačného programu Vzdelávanie, a to v rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. Hlavnou prioritou projektu bolo uskutočniť reformu systému vzdelávania implementáciou integrovaného tematického vyučovania so zameraním na rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov. Pedagógovia absolvovali aktivity zamerané na teoretickú a praktickú výučbu, tvorbu obsahových a výkonových štandardov predmetu, tvorbu pracovných listov a multimediálneho CD.  K tomuto predmetu bol vytvorený pracovný zošit, ktorý je aj ukážkou transformácie klasickej učebnice do elektronickej podoby. Implementácia a pilotné testovanie predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňovali v tomto  školskom roku.
    
Predmet má interdisciplinárny charakter. Rozvíja komunikačné zručnosti, podporuje obohacovanie slovnej zásoby aj v cudzom jazyku a snaží sa o zachovanie zvykov a tradícií v regióne Šariš. 

Miesto stretnutia: Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou

Bratislava 10. júna 2011