» Aktuality » O prioritách odborného vzdelávania na Slovensku z pohľadu ministerstva školstva bude hovoriť štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo

O prioritách odborného vzdelávania na Slovensku z pohľadu ministerstva školstva bude hovoriť štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo

12.11.2010

     Súčasný stav a priority v odbornom vzdelávaní, ale aj strategické zámery rozvoja tejto dôležitej agendy budú témou dvojdňovej odbornej konferencie Podnikateľské zručnosti ako kľúčové kompetencie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Na podujatí, ktoré sa začne v pondelok 15. novembra 2010 o 13.00 hod., vystúpi so svojím príspevkom aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. Organizátorom stretnutia je Junior Achievement Slovensko - vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá realizuje na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy.
     Konferencia je určená pre pedagógov, riaditeľov, zástupcov stredných a vysokých škôl, samosprávu, ako aj partnerské organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Účastníci na nej budú hovoriť o prepojení vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, o strategickom smerovaní podnikateľského vzdelávania ako dôležitej súčasti odbornej prípravy, no prezentovať sa na nej budú aj úspešné projekty realizované vo vzdelávaní so zreteľom na rozvoj týchto kľúčových kompetencií. Podujatie rovnako poskytne priestor na prezentáciu nových metodických prístupov a efektívneho využívania moderných IKT či e-learningových techník vzdelávania v školskej praxi.
     Súčasťou programu bude taktiež prezentácia predstaviteľov manažérskej a zamestnávateľskej praxe ku kvalifikačným predpokladom absolventov stredných a vysokých škôl, konkrétne k požiadavkám zamestnávateľov na absolventov ako potenciálnych zamestnancov. 
Fotogaléria

Miesto a termín konania:
Hotel Holiday Inn, Žilina, 15. - 16. november 2010, otvorenie konferencie o 13.00 hod.