» Aktuality » O modeloch ekonomického rozvoja spoločnosti sa bude diskutovať v Centre vedecko-technických informácií

O modeloch ekonomického rozvoja spoločnosti sa bude diskutovať v Centre vedecko-technických informácií

25.01.2012

     V Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR sa zajtra 26. januára 2012 o 17.00 h uskutoční ďalšie stretnutie pri káve s osobnosťami vedy a techniky. Účastníci podujatia budú diskutovať na tému Prečo niektoré krajiny prosperujú viac a iné menej?.
     O modeloch ekonomického rozvoja spoločnosti s dôrazom na analýzu demografického vývoja, ľudského kapitálu a hospodárskeho rastu na Slovensku i vo svete budú hovoriť s  prof. Ing. Mikulášom Luptáčikom, DrSc. z Katedry hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň emeritným profesorom na Ekonomickej univerzite vo Viedni.

Miesto a čas: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 17.00 h.