» Aktuality » O finančnej gramotnosti na školách rokovala medzirezortná expertná skupina

O finančnej gramotnosti na školách rokovala medzirezortná expertná skupina

29.06.2016
O finančnej gramotnosti na školách rokovala medzirezortná expertná skupina
     Koncom júna sa uskutočnilo rokovanie Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, ktorého sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Na stretnutí, ktoré bolo prvé počas pôsobenia novej vlády, sa rokovalo o Aktualizovanej správe o stave vzdelávania zameraného na podporu finančnej gramotnosti za obdobie od októbra 2014 do mája 2016. Prezentované boli aj dva najlepšie projekty roku 2015.
 
     V roku 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo dve výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v celkovej výške 87 303 €, v roku 2016 jednu výzvu vo výške 59 300 €. Účelové finančné prostriedky boli pridelené 42 školám v roku 2015 (19 ZŠ, 23 SŠ) a v roku 2016 získalo podporu 27 škôl (4 ZŠ, 23 SŠ). Najlepšie projekty v roku 2015, ktoré predložili zástupcovia ZŠ s MŠ Krušetnica a Gymnázium Grosslingová, Bratislava, boli prezentované expertnej skupine.  
 
     Samotný návrh Aktualizovanej správy bol spripomienkovaný a vrátený na prepracovanie. Súčasťou finálnej správy budú aj merateľné ukazovatele o stave implementácií stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti regionálneho školstva vypracované Štátnou školskou inšpekciou.