» Aktuality » NÚCEM doplní do škôl 1 800 počítačov, aby zlepšil podmienky elektronického testovania

NÚCEM doplní do škôl 1 800 počítačov, aby zlepšil podmienky elektronického testovania

16.01.2014
NÚCEM doplní do škôl 1 800 počítačov, aby zlepšil podmienky elektronického testovania
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a služieb rozváža v týchto dňoch 1 800 počítačov do škôl zapojených do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Primerané technické zázemie je nevyhnutnou súčasťou realizácie národného projektu so zameraním na e-testovanie.
     Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM-om a školou v národnom projekte. „Pri prideľovaní  počítačov pre konkrétne školy je rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektronického testovania podľa potrieb národného projektu,“ konštatovala Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u. Školy získajú od NÚCEM-u počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so súhlasom  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zriaďovateľa školy.
     „Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, ktorých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala minimálne 21 kvalitných testovacích staníc,“ spresnila riaditeľka Romana Kanovská o pridelení počítačov. Certifikačné základné a stredné školy sú tie, ktoré zvládnu organizáciu elektronického testovania vo veľkom rozsahu a aj  z hľadiska počtu žiakov sú vyhovujúce pre pedagogický výskum prebiehajúci v národnom projekte, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality škôl.
     V školách s necertifikačným statusom sa v rámci projektu budú uskutočňovať školské a učiteľské elektronické testovania. NÚCEM zabezpečí 800 počítačov na celkovo 235 takýchto škôl.
    NÚCEM dodá počítače aj do Bratislavského kraja, ktorý má obmedzené možnosti čerpania pomoci z EÚ. Celkom pôjde na 18 základných a 15 stredných škôl v bratislavskom regióne 163 počítačov. Najviac PC dostane napríklad Základná škola J. G. Tajovského v Senci (12 kusov), SOŠ na Račianskej ulici (11 kusov), či Základná škola s materskou školou Za kasárňou v hlavnom meste (10 kusov).
     NÚCEM doplnením techniky robí ďalší dôležitý krok v zlepšení zázemia pre elektronické testovanie na školách. Hlavným cieľom projektu je okrem vzniku databázy 30 tisíc pôvodných úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov vytvorenie podmienok, aby sa do tejto modernej formy overovania vedomostí žiakov potupne zapojili všetky školy na Slovensku. Ďalšou významnou okolnosťou, ktorá podporuje tento zámer, je, že medzinárodné testovanie PISA 2015 bude na školách výlučne elektronické. Do národného projektu sa už  zapojilo takmer 1 660 plnoorganizovaných škôl na Slovensku.
 
 
Mária Grebeňová-Laczová
PR manažérka národného projektu