» Aktuality » NŠC usporiadalo konferenciu Športový tréning mládeže dnes

NŠC usporiadalo konferenciu Športový tréning mládeže dnes

11.03.2016
NŠC usporiadalo konferenciu Športový tréning mládeže dnes
     Odborníci venujúci sa trénovaniu mládeže sa už druhý krát stretli na konferencia s názvom Športový tréning mládeže dnes. Podujatie sa konalo 10. marca 2016 v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a nadväzovalo na rovnomennú konferenciu z októbra minulého roku. Organizátorom bolo Národné športové centrum v spolupráci s hostiteľskou organizáciou FTVŠ UK v Bratislave.
     Konferenciu otvoril riaditeľ NŠC Boris Čavajda, ktorý po privítaní účastníkov zdôraznil, že „je veľmi prospešné získavať nové informácie a podieľať sa takýmto spôsobom na rozvoji športu.“ Následne sa s ním stotožnil vo svojom vystúpení dekan FTVŠ UK Bratislava Marián Vanderka, ktorý podčiarkol moment dôležitosti vzdelávania odborníkov v športe a aplikovania vedeckých poznatkov do športovej praxe. Účastníkov konferencie zároveň informoval o ďalších dvoch pripravovaných podujatiach na pôde fakulty. Prvé sa bude týkať zákona o športe, druhé by malo prebehnúť v podobe seminára so slovenskými olympionikmi z Ria o ich športovej príprave. Konferenciu prišla podporiť aj riaditeľka odboru športu Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová.
     V samotnom programe konferencie odznelo päť prezentácií v podaní renomovaných odborníkov z oblasti vied o športe a ich transferu do športovej praxe: Milan Sedliak (FTVŠ UK) – Výživa a doplnky stravy, Dušan Hamar (FTVŠ UK, Katedra športovej kinantropológie, Diagnostické centrum prof. Hamara) – Diagnostika silových schopností, Viktor Bielik (FTVŠ UK, Katedra športovej kinantropológie) – Fázy regenerácie, Tomáš Gurský (Top-Fit športovo-psychologické poradenstvo) – Môže ma šport stále baviť?, Tomáš Mihalík (EPS, Health & Performance) – Silový tréning mládeže ako prevencia zranení a optimálneho rozvoja pohybového aparátu.
    Početné publikum zložené z trénerov detí, mládeže i dospelých, pôsobiacich v širokom spektre športových odvetví a disciplín, ale aj pedagógov, manažérov a študentov konferencia nepochybne zaujala. Potvrdila to nielen „nabitá“ aula, ale aj početné reakcie, otázky a postrehy z radov účastníkov. O už spomínané dve plánované podujatia avizované dekanom FTVŠ UK je už teraz značný záujem. Je to príjemné konštatovanie.