» Aktuálne témy » Nový ŠVP pre materské školy

Nový ŠVP pre materské školy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo znenie nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre materské školy (ISCED 0).
     Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti výučby, ako napríklad rozvíjanie logického myslenia či ovládanie geometrických reťazcov. Deti budú v škôlkach taktiež pracovať aj s textom. Oproti predchádzajúcemu dokumentu by mal byť jednoduchší a priateľskejší pre užívateľov.