Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Nový školský rok v Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk

Nový školský rok v Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk

04.09.2017
Nový školský rok v Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril  nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach.
     Prvé súkromné gymnázium na východnom Slovenku po roku 1989 dnes spustilo 1.ročník experimentálneho overovania nového školského vzdelávacieho programu aplikovaná informatika. Garanciu nad projektom prevzal Štátny pedagogický ústav, záštitu riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Škola, ktorá je už 23 rokov známa svojím inovatívnym a kreatívnym prístupom k výchovno-vzdelávaciemu procesu, overuje v poradí svoj tretí vzdelávací program.
     „Aplikovaná informatika otvára dvere študentom pre úspešné pokračovaniu v technických smeroch štúdia vysokých školách doma i v zahraničí, ako aj na bezproblémové uplatnenie v praxi. Absolventi štúdia aplikovanej informatiky dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja a bez problémov sa uplatnia v praxi, pretože získajú nielen hlboké pochopenie systémov celku a porozumejú teoretickým, ale najmä praktickým otázkam v ďalšom pracovnom procese,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk .   
     Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach má povesť školy, kde všetci študenti dostávajú priestor na sebarealizáciu. Možnosť využívať notebook na väčšine vyučovacích predmetov, povinná maturitná skúška z predmetu ekonomika v anglickom jazyku, vytvárajú predpoklady pre úspešné štúdium a uplatnenie sa aj v zahraničí, čoho dokladom sú štatistiky absolventov školy v zahraničí.